Vnořený cyklus

Zadání: Vytvořte script vypisující tabulku malé násobilky.

Řešení:

#!/bin/bash
 
for x in `seq 1 10`
do
 
 for y in `seq 1 10`
 do
 #s -n nevypise echo odradkovani
 echo -n " " #vypise mezeru
 echo -n `expr $x \* $y` #vypise vysledek x*y
 done
 
 #vypise odradkovani
 echo 
 
done
Nahoru