Server

Na serveru adasek.cz běží v současnosti distribuce Ubuntu 16.04. Server by měl být dostupný víceméně stále, na lince se zhruba 5Mbit obousměrnou kapacitou.

Služby

 • HTTP/Web server Apache (port 80)
 • SSH (na standardním portu 22)
 • SMTP server pro odesílání pošty (přijímání mailů pro moje domény je někde jinde).

Uživatelské účty

Každému účastníkovi kroužku je vytvořen uživatelský účet na serveru. Lze jej využít následujícími způsoby:

 • z Linuxu: připojení k shellu příkazem ssh uzivatel@adasek.cz
 • z Linuxu: kopírování souborů pomocí scp (příklad: scp uzivatel@adasek.cz:nejaky_soubor lokalni_soubor)
 • z Windows: shell přes Putty
 • z Windows: kopírování souborů pomocí WinSCP

Pravidla

Svému účtu zvol silné heslo. Takové heslo by mělo splňovat:

 • dostatečný počet znaků (alespoň 8)
 • nezaložené na nějakém existujícím slovu (proti slovníkovému útoku)
 • obsahující ideálně malá i velká písmena, číslice, speciální znaky - vše najednou.
 • že si ho dokážeš zapamatovat :-)

Najdeš-li nějakou slabinu zabezpečení, informuj mě o ní. Jakékoliv pokusy o zneužití pečlivě promysli - nehrozí-li následkem jich například ztráta dat. To je to, čím se lišili v pravém slova smyslu hackeři od crackerů.

 • Hacker je vysoce inteligentní člověk, jehož zajímá, jak technika pracuje, jak je možné zlepšovat, (a ve výsledku občas i překonávat omezující opatření). Důležité je, že si uvědomuje důsledky svých činů a chová se odpovědně - neubližuje systémům, ani administrátorům, nesnaží se získat nekalou činností zisk.
 • Cracker je na druhou stranu označení pro většinu nekalých živlů, se kterými se přímo pojí pojem počítačová kriminalita. Snaží se o vlastní obohacení na úkor druhých, působí starosti administrátorům - a může zničit nejednu krásnou myšlenku. Jak se internet propojuje s realitou, nebezpečí se stále zhoršuje - krádeže identit, kreditních karet - popřípadě přímo kyberteroristické útoky, přímo ohrožující bezpečí a životy lidí.
Nahoru