krouzek:osnova

Osnova

Cílem kroužku je seznámit účastníky s algoritmizací a základními návrhovými vzory v prostředí jazyka Javascript. Naučíme se základy programování - podmínky a cykly, izolování funkčních celků a základy objektově orientovaného programování.

Díky podobnosti syntaxe jazyka s dalšími procedurálními jazyky by účastníci měli být schopni většinu poznatků uplatnit i v pozdějším studiu programování.

V kurzu se zároveň účastníci seznámí s HTML, CSS a základy architektury současného webu.

V případě zájmu vyzkoušíme též běh Javascriptu v prostředí NodeJS (bez webové stránky = ještě podobnější klasickým jazykům jako C, Python, Java).

Bude vítána iniciativa samotných účastníků, například formou pomoci s vlastními projekty. Zároveň budeme respektovat okruhy zájmů a různé úrovně schopností účastníků.

  • krouzek/osnova.txt
  • Poslední úprava: 2023/11/15 20:54
  • autor: 127.0.0.1