krouzek:uloha_zoo

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
 <meta charset="utf-8"/>
 <title>ZOO</title>
 
 <style>
   body {
     box-sizing: border-box
   }
 
   #sklad-json {
     width: 98%;
     height: 50vh;
   }
 
   #vsechno {
     display: flex;
     flex-direction: row;
   }
 
   #podminky {
     width: 40vw;
   }
 
   #sklad {
     background-color: rgba(220, 220, 220);
     width: 30vw;
   }
 
   .vybeh {
     border: 0.05em solid black;
     width: 30vw;
   }
   .voliera {border: 0.1em dashed black;}
 
   .vybeh, .podminka {
     min-height: 5vh;
   }
 
   #odmitnuti {
     background: repeating-linear-gradient(135deg, white, #ffaaaa 15%, #ffaaaa 20%, white 30%);
   }
 </style>
 
 <script>
   /* <![CDATA[ */
 
   // Pri kazde zmene jsonu
   function nactiZvirata(makePretty = false, showError=false) {
     let nactenePole = []
     const skladTextarea = document.getElementById('sklad-json')
     try {
       nactenePole = JSON.parse(skladTextarea.value)
       if (makePretty) {
         skladTextarea.value = JSON.stringify(nactenePole, null, 3)
       }
       skladTextarea.style.backgroundColor = 'white'
     } catch (e) {
       skladTextarea.style.backgroundColor = 'rgb(255,200,200)'
       if(showError){
         console.error(e)
       }
     }
     return nactenePole
   }
 
   function vyhodnotPodminky() {
     // console.log("volani funkce vyhodnotPodminky")
     const zvirata = nactiZvirata()
     // todo: isolate into a function
     for (let cisloVybehu = 1; cisloVybehu <= 3; cisloVybehu++) {
       document.getElementById("vybeh" + cisloVybehu).innerHTML = ''
     }
     document.getElementById("odmitnuti").innerHTML = ''
     const umistenaZvirata = {}
 
     for (let cisloPodminky = 1; cisloPodminky <= 3; cisloPodminky++) {
       const podminka = document.getElementById("podminka" + cisloPodminky).value
       for (let indexZvirete = 0; indexZvirete < zvirata.length; indexZvirete++) {
         const zvire = zvirata[indexZvirete]
         if (umistenaZvirata[indexZvirete]) {
           continue
         }
         if (eval(podminka)) {
           document.getElementById("vybeh" + cisloPodminky).innerHTML += " "+ zvire.emoji + zvire.jmeno
           umistenaZvirata[indexZvirete] = true
         }
       }
     }
 
     // zbyla zvirata do posledniho vybehu
     for (let indexZvirete = 0; indexZvirete < zvirata.length; indexZvirete++) {
       const zvire = zvirata[indexZvirete]
       if (!umistenaZvirata[indexZvirete]) {
         document.getElementById("odmitnuti").innerHTML += " "+ zvire.emoji + zvire.jmeno
       }
     }
   }
 
   /* ]]> */
 </script>
</head>
 
<body>
<div id="vsechno">
 
 <!-- https://emojipedia.org/nature/ -->
 <!-- https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/zvireci-osobnosti -->
 <div id="sklad">
  <textarea id="sklad-json" oninput="nactiZvirata()">
   [
  {
   "trida": "savci",
   "rod": "slon",
   "druh": "slon indický",
   "jmeno": "Shanti",
   "pohlaví":"samice",
   "vek": 46,
   "hmotnost": 500,
   "emoji": "🐘"
  }, {
   "trida": "savci",
   "rod": "slon",
   "druh": "slon indický",
   "jmeno": "Karel",
   "pohlaví":"samec",
   "vek": 33,
   "hmotnost": 730,
   "emoji": "🐘"
  },
  {
   "trida": "ptáci",
   "rod": "tučňák",
   "druh": "tučnák císařský",
   "jmeno": "Karel IV",
   "pohlaví": "samec",
   "vek": 4,
   "hmotnost": 12,
   "emoji": "🐧"
  },
  {
   "trida": "ptáci",
   "rod": "orel",
   "druh": "orel skalní",
   "jmeno": "Vilém",
   "pohlaví":"samec",
   "vek": 2,
   "hmotnost": 3,
   "emoji": "🦅"
  },
  {
   "trida": "savci",
   "rod": "medvěd",
   "druh": "medvěd lední",
   "jmeno": "Berta",
   "pohlaví":"samice",
   "vek": 19,
   "hmotnost": 190,
   "emoji": "🐻"
  },
  {
   "trida": "savci",
   "rod": "medvěd",
   "druh": "medvěd lední",
   "jmeno": "Tom",
   "pohlaví":"samec",
   "vek": 15,
   "hmotnost": 440,
   "emoji": "🐻"
  },
  {
   "trida": "savci",
   "rod": "medvěd",
   "druh": "medvěd hnědý",
   "jmeno": "Eva",
   "pohlaví":"samice",
   "vek": 22,
   "hmotnost": 175,
   "emoji": "🐻"
  },
  {
   "trida": "savci",
   "rod": "gorila",
   "druh": "gorila nížinná",
   "jmeno": "Richard",
   "pohlaví":"samec",
   "vek": 25,
   "hmotnost": 110,
   "emoji": "🦍"
  },
  {
   "trida": "savci",
   "rod": "gorila",
   "druh": "gorila nížinná",
   "jmeno": "Nuru",
   "pohlaví":"samec",
   "vek": 10,
   "hmotnost": 56,
   "emoji": "🦍"
  }
]
  </textarea>
  <p>
   <button onclick="nactiZvirata(true, true)">🖹</button>
  </p>
 </div>
 
 <div id="podminky">
  <div class="podminka">
   <input type="text" value="zvire.rod == 'gorila'" id="podminka1" oninput="vyhodnotPodminky()">
  </div>
  <div class="podminka">
   <input type="text" id="podminka2" oninput="vyhodnotPodminky()">
  </div>
  <div class="podminka">
   <input type="text" id="podminka3" oninput="vyhodnotPodminky()">
  </div>
 </div>
 
 <div id="zoo">
  <div class="vybeh" id="vybeh1"></div>
  <div class="vybeh" id="vybeh2"></div>
  <div class="vybeh voliera" id="vybeh3"></div>
  <div class="vybeh" id="odmitnuti"></div>
 </div>
</div>
 
<div>
 <h2>Zadání: napište podmínky, abyste dosáhli dělení:</h2>
 <ol>
  <li>savci v jednom výběhu, ptáci ve voliéře (třetím výběhu)</li>
  <li>lední medvědi v jednom výběhu, ostatní savci v druhém, ptáci ve voliéře</li>
  <li>všechna zvířata těžší než 150(kg) v jednom výběhu, ostatní v druhé</li>
  <li>samice a samci odděleně</li>
  <li>Karlové v jednom výběhu, ostatní v druhém</li>
  <li>atp</li>
 </ol>
 
</div>
</body>
</html>
 • krouzek/uloha_zoo.txt
 • Poslední úprava: 2022/11/09 15:25
 • autor: admin