krouzek:uloha_clovece_nezlob_se3

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
 <meta charset="utf-8"/>
 <title>Člověče nezlob se</title>
 
 <style>
   #herniPlocha {
     position: relative
   }
 
   .policko {
     border: 1px solid black;
     width: 20px;
     height: 20px;
     position: absolute;
     top: 0;
     left: 0;
     border-radius: 50%;
   }
 </style>
 
</head>
 
<body>
<div id="herniPlocha"></div>
 
<script>
 
  function hodKostkou() {
    return Math.random() * 6 + 1
  }
 
  /*
  * Nasadi figurku na nasazovaci misto hrace
  * Vyhodnoti efekt na pripadnou jinou figurku (vyhodi ji)
  * Odecte figurku z `figurekNaZacatku`
  * Nevraci nic
  * */
  async function nasadFigurku(hraci, indexAktivnihoHrace){
    // todo
 
  }
 
  /*
  * Posune zadanou figurku o `hozenaHodnota` policek
  * Vyhodnoti efekt na pripadnou jinou figurku (vyhodi ji)
  * Nevraci nic
  * */
  async function tahniFigurkou(hraci, indexAktivnihoHrace, indexFigurky, hozenaHodnota) {
    // todo
  }
 
  /*
  * Zadanemu hraci zvyrazni figurky, kterymi muze tahnout
  * Hrac musi kliknout na jednu z figurek
  * Vraci index zvolene figurky
  * */
  async function vyberFigurky(hrac){
    // todo
  }
 
  /*
  * Zobrazi dialog, kde muze hrac kliknout na jednu z moznosti
  * Vraci ano = true nebo ne = false
  * */
  async function anoNeDialog(otazka){
    // todo
  }
 
  const pocetPolicek = 40
  const sirkaPlochy = 400
  const vyskaPlochy = 400
 
  for (let i = 0; i < pocetPolicek; i++) {
    const uhel = i * (2 * Math.PI) / pocetPolicek
    const policko = document.createElement("div")
    policko.classList.add("policko")
    const x = Math.cos(uhel) * sirkaPlochy / 2 + sirkaPlochy / 2
    const y = Math.sin(uhel) * vyskaPlochy / 2 + vyskaPlochy / 2
    policko.style.transform = `translate(${x}px,${y}px)`
    document.getElementById('herniPlocha').append(policko)
  }
 
  const hraci = [
    {
      name: "Červený",
      figurekNaZacatku: 4,
      figurkyNaCeste: []
    },
    {
      name: "Modrý",
      figurekNaZacatku: 4,
      figurkyNaCeste: []
    }
  ]
 
  let indexAktivnihoHrace = 0
 
  async function herniSmycka() {
    while (true) {
      const aktivniHrac = hraci[indexAktivnihoHrace]
      let hozenaHodnota = hodKostkou()
      let chceNasadit = false
      if (akivniHrac.figurekNaZacatku > 0 && hozenaHodnota === 6) {
        // todo: muze nasadit
        chceNasadit = await anoNeDialog(`Chce ${aktivniHrac.name} nasadit figurku?`)
      }
 
      if (chceNasadit) {
        await nasadFigurku(hraci, indexAktivnihoHrace)
      } else {
        let indexFigurky = null
        if (akivniHrac.figurkyNaCeste.length > 1) {
          // vice moznosti ktera figurka pujde
          indexFigurky = await vyberFigurky(aktivniHrac)
        } else if (aktivniHrac.figurkyNaCeste.length === 1) {
          // je jednoznacne urceno, ktera figurka pujde
          indexFigurky = 0
        }
        if (indexFigurky != null) {
          // tahni figurkou o dany pocet mist
          await tahniFigurkou(hraci, indexAktivnihoHrace, indexFigurky, hozenaHodnota)
        }
      }
 
      // dalsi hrac
      indexAktivnihoHrace = (indexAktivnihoHrace + 1) % hraci.length
    }
  }
 
  setTimeout(herniSmycka, 0)
 
</script>
</body>
</html>
 • krouzek/uloha_clovece_nezlob_se3.txt
 • Poslední úprava: 2023/11/15 20:54
 • autor: 127.0.0.1