krouzek:denik

Deníky předchozích ročníků naleznete v archivu.

 • Koronavirové opatření, nekonáme se (zatím ani online)
 • Zkuste si doma vytvořit html stránku, třeba s tématikou vašeho koníčku.
 • Použijte zápis z minula, W3Schools/html a výslednou stránku si zkontrolujte validátorem
 • S výsledkem se mi můžete pochlubit skrz email adam@adasek.cz
 • výuka proběhla na dálku
 • CSS - kaskádové styly
 • Zápis CSS, základní selektory - tag, .trida, #identifikator
 • CSS na textu: vlastnosti:
  • font-size (hodnoty např. 45px nebo 2em)
  • font-family (např. "Times New Roman", Sans-Serif
  • font-weight (např. bold nebo 500 nebo 900)
  • font-style (např. italic)
  • color (např #ff3300 nebo red nebo rgb(255, 0 , 120))
  • text-align (např. left nebo center)
  • text-decoration (např. underline)
  • text-shadow (např #FC0 1px 0 10px;
 • výuka proběhla na dálku na Skypu
 • opakování z minula - napodobte vzhled textu
 • blokové versus řádkové prvky (vlastnost display:block nebo inline)
 • obtékání vlastností float:left nebo right)
 • CSS pozicování: vlastnostposition, hodnoty normal, relative, absolute, fixed
 • Vlastnosti width (šířka), max-width (obdobně height a max-height), délkové jednotky (px, em, cm, %)
 • Jednoduchý klasický css layout se sloupečkem
 • Moderní webdesign: Flexbox, přizpůsobování různým displejům (testujte na mobilech!)

28. října - státní svátek a podzimní prázdniny, nekonáme se

 • výuka proběhla na dálku na Skypu
 • Práce s html šablonou
 • CSS: opakování
 • Javascript ve stránce - první krůčky (funkce alert, confirm)
 • na Skype
 • Přístup k html prvkům pomocí var prvek = document.getElementById("identifikator_prvku")
 • Ovlivňování jejich stavu: prvek.value="abc" pro formulářové prvky, prvek.innerHTML="Hodnota <br>s html kódem"
 • Cíl práce: na šabloně vytvořit jednoduchou kalkulačku
 • Cykly for a while
  • úloha: řada násobků 3
  • úloha: rozbijte prohlížeč (nekonečný cyklus)
  • úloha: vygenerovat řadu: mám 1 husu, 2 husy, 3 husy, 4 husy, 5 hus … (podmínky uvnitř cyklu)
  • úloha*: tabulka malé násobilky (vnořený for cyklus)

🎄👪🎄 vánoční prázdniny ❄️☃️🎁

 • Řetězce (strings)

🎀🥚🐣 Velikonoční víkend 🍫🐇🎀

Suplování Martin

5.května

12.května

19.května

26.května

Již ve stanici

2.června

 • JS DOM: průchod stromem (HTML stránky) - rekurzivní

9.června

 • Použití knihoven: Co je v programování knihovna?
 • Použití knihovny Matter.js k simulování fyziky: příklad.

16.června

23.června

 • Knihovny: dokončení
 • Rekapitulace kroužku, rozloučení
 • krouzek/denik.txt
 • Poslední úprava: 2021/06/23 14:14
 • autor: admin