krouzek:bludiste2

Výchozí stav bludiste_prisera.zip

 • hráč se pohybuje klávesami
 • dvě nepohybující se příšery
/* Javascript */
 
// obalová funkce zajistí, že se vše spustí až po načtení dokumentu
(function() {
 
const mapa = [
  ['X','X','X','X','X','X','X','X','X','X','X'], // y=0
  ['X',' ',' ','X',' ',' ',' ',' ','X',' ','X'], // y=1
  ['X',' ',' ','X','X',' ','X',' ','X',' ','X'], // y=2
  ['X',' ','X','X',' ',' ','X',' ','X',' ','X'], // y=3
  ['X',' ','X',' ',' ','X','X',' ',' ',' ','X'], // y=4
  ['X',' ',' ',' ',' ','X','X','X','X',' ','X'], // y=5
  ['X',' ',' ','X',' ','X',' ',' ',' ',' ','X'], // y=6
  ['X',' ','X','X',' ','X',' ','X','X','X','X'], // y=7
  ['X',' ',' ','X',' ','X',' ',' ',' ',' ','X'], // y=8
  ['X','X','X','X','X','X','X','X','X','X','X'] // y=9
]
// uvodni pozice hrace
const start = {x: 1, y: 1}
// kam se chce dostat
const end = {x: 9, y: 1}
 
// pole uvodnich pozic prekazek
const prisery = [
  {pohyb: 'random', x: 4, y: 3},
  {pohyb: 'greedy', x: 7, y: 4}
]
 
  let player = start
 
  //
function vykresli(){
  const hraciDeska = document.getElementById('hraci-deska')
  // vnejsi cyklus: po jednotlivych radkach
  for (let y = 0; y < mapa.length; y++){
    const radka = mapa[y];
    let radkaElement = document.getElementById(`radka_${y}`)
    if(!radkaElement){
      radkaElement = document.createElement('div')
      radkaElement.classList.add('radka') // v CSS: .radka { ... }
      radkaElement.id = `radka_${y}`
      hraciDeska.appendChild(radkaElement)
    }
 
    // vnitrni cyklus: po polickach v ramci jedne radky
    for(let x = 0; x< radka.length; x++){
      let policko = document.getElementById(`policko_${x}_${y}`)
      if(!policko){
        policko = document.createElement('div')
        policko.classList.add('policko') // v CSS: .policko { ... }
        policko.id = `policko_${x}_${y}`
        radkaElement.appendChild(policko)
      }
      if(mapa[y][x] == 'X'){
        policko.style.backgroundImage = "url('yoshi-32/yoshi-32-wall.png')"
      } else if(player.x == x && player.y == y) {
        // hrac 
        policko.style.backgroundImage = "url('yoshi-32/yoshi-32-worker.png')"
      } else if(prisery[0].x == x && prisery[0].y == y) {
        // prisera 1
        policko.style.backgroundImage = "url('yoshi-32/monster.png')"
      } else if(prisery[1].x == x && prisery[1].y == y) {
        // prisera 2
        policko.style.backgroundImage = "url('yoshi-32/monster.png')"
      }
      else {
        // prazdno
        policko.style.backgroundImage = "url('yoshi-32/yoshi-32-floor.png')"
      }
    }
  }
}
 
function pohybHrace(event){
  let cilovaX = player.x
  let cilovaY = player.y
  if(!bylPohyb && event.code == "ArrowDown"){
    // ukazkovy pohyb panacka dolu
    cilovaY = player.y + 1
    cilovaX = player.x
  }
  if(!bylPohyb && event.code == "ArrowLeft"){
    // pohyb vlevo
    cilovaY = player.y
    cilovaX = player.x - 1
  }
  if(!bylPohyb && event.code == "ArrowRight"){
    // pohyb vpravo
    cilovaY = player.y
    cilovaX = player.x + 1
  }
  if(!bylPohyb && event.code == "ArrowUp"){
    // pohyb nahoru
    cilovaY = player.y - 1
    cilovaX = player.x
  }    
  if(mapa[cilovaY][cilovaX] == ' '){
    player.x = cilovaX
    player.y = cilovaY
    bylPohyb = true
  }
}
 
document.addEventListener("keydown", pohybHrace);
 
// objekt musi mit x a y
function jeVolnoNa(cilovaPozice){
  return (mapa[cilovaPozice.y][cilovaPozice.x] != 'X')
}
 
function vyberNahodne(pole){
  return pole[Math.floor(Math.random()*pole.length)]
}
 
/* Zde pracujeme na pohybu priser*/
function pohniPriseru(cisloPrisery){
  if(prisery[cisloPrisery].pohyb == "random"){
    // Random prisera
    mozneCile = [
      {x: prisery[cisloPrisery].x, y:prisery[cisloPrisery].y+1}, 
      {x: prisery[cisloPrisery].x, y:prisery[cisloPrisery].y-1},
      {x: prisery[cisloPrisery].x+1, y:prisery[cisloPrisery].y},
      {x: prisery[cisloPrisery].x-1, y:prisery[cisloPrisery].y},
    ].filter(cil => jeVolnoNa(cil))
    // Vyber nahodne z moznych cilu
    cil = vyberNahodne(mozneCile)
    // presun se na nej
    prisery[cisloPrisery].x = cil.x
    prisery[cisloPrisery].y = cil.y
  } else if(prisery[cisloPrisery].pohyb == "greedy"){
    // zkracuje nejdelsi vzdalenost k hraci
    const diffX = prisery[cisloPrisery].x - player.x
    const diffY = prisery[cisloPrisery].y - player.y
    let cil
    if(diffX > diffY){
      console.log("<>")
      // vpravo/vlevo
      if(diffX > 0){
        //prisera je napravo od hrace
        cil = {x:prisery[cisloPrisery].x-1, y:prisery[cisloPrisery].y}
      }else{
        cil = {x:prisery[cisloPrisery].x+1, y:prisery[cisloPrisery].y}
      }
    }else{
      console.log("^")
      // nahoru/dolu
      if(diffY > 0){
        //prisera je dole od hrace
        cil = {x:prisery[cisloPrisery].x, y:prisery[cisloPrisery].y-1}
      } else{
        cil = {x:prisery[cisloPrisery].x, y:prisery[cisloPrisery].y+1}
      }
    }
    // Jdu pouze pokud mohu
    if(jeVolnoNa(cil)){
      prisery[cisloPrisery].x = cil.x
      prisery[cisloPrisery].y = cil.y
    }
 
  } else {
    throw "Neznamy typ pohybu prisery " + cisloPrisery
  }
}
 
 
setInterval( function(){
  // pridal jsem funkci na pohnuti priser
  for(let i=0; i<prisery.length; i++){
    pohniPriseru(i)
  }
  vykresli()
  bylPohyb = false
}, 1000)
 
})()
 • krouzek/bludiste2.txt
 • Poslední úprava: 2022/04/20 15:41
 • autor: admin