krouzek:async_await

Doprovodný zdrojový kód: async_await_html.zip

Intro

Většina procedurálních jazyků primárně používá blokující funkce

 • čekání na vstup (klávesa, myš) uživatele
 • načítání dat ze souboru
 • síťové dotazy

Například v pythonu:

jmeno = input('Kdo jsi?\n') # zde se čeká dokud uživatel nenapíše jméno
# teď můžu pracovat s hodnotou proměnné jméno, mám ji načtenou
print(f"Ahoj {jmeno}")

K zajištění asynchronicity (například program něco počítá, ale uživatel dál něco nastavuje v okně programu) se používají o něco (zápisem) komplikovanější postupy, které vnitřně používají vlákna (thready).

V javascriptu je to opačně. Přirozené použití vede na asynchronitu. Primárně se používají události (events); na něco jsou skvělé, na jiné věci méně.

Uvnitř funguje jednovláknový „event loop“ - ucelené kusy výpočtu se naplánují a postupně vykonají.

Eventy

 • Uživatelské eventy:
  • Klik na tlačítko
  • Klik na nějaký prvek stránky (případně mousedown, mouseup)
  • Přejetí nad prvkem stránky (mouseover)
  • Livovolný pohyb myši (mousemove)
  • Změna velikosti okna (např. maximalizace)
  • keydown, keyup (nebo keypress)
  • kliknutí do/z okna (focus, blur)
 • Další:
  • Stránka byla načtena (load)
  • Datový zdroj byl stažen (např. json s mailem) - původní AJAX, příklad použití

Callbacky

 • setTimeout
 • setInterval
 • rozhraní různých knihoven

Často je výsledkem callback hell


Řešení (2012 ale dlouho trvalo než probublalo do prohlížečů)

Promises

    let myPromise = new Promise(function(myResolve, myReject) {
      // "Producing Code" (May take some time)
 
      myResolve(); // when successful
      myReject(); // when error
    });
 
    // "Consuming Code" (Must wait for a fulfilled Promise)
    myPromise.then(
     function(value) { /* code if successful */ },
     function(error) { /* code if some error */ }
    );

Zdánlivě jen další příklad callbacku, ale `.then()` lze řetězit

new Promise(function(resolve, reject) {
 setTimeout(() => resolve(1), 1000); // (*)
}).then(function(result) { // (**)
 alert(result); // 1
 return result * 2;
}).then(function(result) { // (***)
 alert(result); // 2
 return result * 2;
}).then(function(result) {
 alert(result); // 4
 return result * 2;
});

a existující callback funkce lze převést na promisy

function sleep(ms) {
  return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
}
 const nactiStranku = new Promise(function(myResolve, myReject) {
  const xhttp = new XMLHttpRequest();
  xhttp.onload = function() {
   myResolve(xhttp)
  }
  xhttp.onerror = function(){
   myReject()
  }
  // Send a request
  xhttp.open("GET", "ajax_info.txt");
  xhttp.send();
 });

Async/Await

Proč vůbec stále psát then() ? Pojďmě udělat speciální kategorii funkcí, které označíme async

 • Interně vrací Promise.
 • Při použití nového klíčového slova await se na daném místě „zastaví“ (ovšem s uvolněním event loopu) a počká se na splnění promise (např. dotazu na server)
 • Neúspěch (reject) Promise ⇒ vyplivne výjimku (throw an exception) - lze ji ošetřit pomocí try-catch což je dnes standardní postup většiny jazyků

Příklad výsledného kódu:

 const pokemoni = await nactiSeznamPokemonu()
 const grafika = await nactiObrazkyPokemonu(pokemoni)
 await pockejNaMezeru()
 zacniHru()
 /* ... */

Jediný implementační problém: await může být použit pouze uvnitř asynchronních funkcí.

Nejsnazší řešení (ne vždy ideální ;)):

    setTimeout(async function(){
      // Tady už jsme v async/await prostředí (tato funkce je async)
      await sleep(1000)
      alert('Hello')
    })
 • krouzek/async_await.txt
 • Poslední úprava: 2023/01/04 15:47
 • autor: admin