krouzek:animace

Příklady kódu v archivu ZIP

Cíl: Ukázat dva způsoby jak animovat

Před Vánoci jsme si ukázali pozicování - vnější kontejner(div) má position: relative a rozměry (width, height) a vnitřní div (reprezentující třeba autíčko) má position: absolute (a menší rozměry a třeba background-color).

Vnitřní div potom pozicujeme pomocí top a left css vlastností - pozor, určuje pozici levého horního rohu, nikoliv středu.

 • Ukázat ten pozicovací příklad a jak změny top a left (v css) ovlivňují pozici autíčka.

Jak jde autíčko rozpohybovat?

Možnost 1 - CSS animace

@keyframes nazev_animace {
  _cas_ { _deklarace_vlastnosti_ }
  _cas_ { _deklarace_vlastnosti_ }
}
 
#auticko {
  animation:
    _nazev_animace_
    _cas_trvani_
    _casova_funkce_prubehu_
    _zpozdeni_
    _pocet_opakovani_
    _smer_prubehu_
    _fill_mode_
    (,_dalsi_animace_);
}

Vyzkoušet:

 • Ruzne timing funkce (průběhy): ease, linear, ease-in, ease-out, cubic-bezier(.07,.85,.92,.37)
 • více keyframes (používají se 0%, 5%, … 100% v _cas_ (v příkladu mám from(=0%), to(=100%)
 • animace dalších atributů: opacity, background-color, textové atributy (font-size atp - na jiném příkladu)
 • změna počtu opakování, zpoždění

Možnost 2 - Javascript

(to už jsme v nějaké formě dělali)
Javascript a 'simulační smyčka' = v intervalech aktualizujeme atributy přímo. Využijeme k tomu setTimeout v rekurzi, nebo setInterval
 let x = 0;
 let y = 0;

 setInterval(
 function(){
  // Pohyb - může být i v závislosti na stiknutých klávesách, zprávě od serveru, atp.
  x += 1
  y += 2

  // Aktualizace vzhledu
  document.getElementById('objekt1').style.left = x+'px'
  document.getElementById('objekt1').style.top = y+'px' 
 }, 1000/60 
 )

Možné nahradit funkcí requestAnimationFrame (v rekurzi) - browser sám si volí vhodný fps v závislosti na výkonnosti zařízení, atp.

 let x = 0;
 let y = 0;

 function vykresli(){
  // Pohyb - může být i v závislosti na stiknutých klávesách, zprávě od serveru, atp.
  x += 1
  y += 2

  // Aktualizace vzhledu
  document.getElementById('objekt1').style.left = x+'px'
  document.getElementById('objekt1').style.top = y+'px' 

  // Zavolani nasledujiciho vykresleni
  requestAnimationFrame(vykresli)
 }

// prvni zavolani
requestAnimationFrame(vykresli)

Pozor - všechny tyhle volání délku intervalu negarantují. Pokud chci animaci přesnou (například hra aby byla pro všechny spravedlivá), musím při počítání pohybu zohlednit čas (Date() - previous_date)

Diskuse: výhody a nevýhody obou přístupů? Možnosti kombinace?

 • krouzek/animace.txt
 • Poslední úprava: 2022/01/04 10:44
 • autor: admin