html:externi_soubor_css_js

Připojení js souboru

<script src="script.js"></script>

- může být kdekoliv ve stránce, většinou se ale dává dovnitř hlavičky <head>

Připojení css souboru

 <link rel="stylesheet" href="vzhled.css"> 

uvnitř hlavičky <head>

NEBO

<style type="text/css">
@import url("vzhled.css");
</style>

uvnitř hlavičky <head>, příkaz @import lze ale umístit i v css v jiném souboru - jeden css soubor tak může odkazovat na jiný.

Odkazování souboru v podadresáři

V ukázkách uvažujeme soubor ve stejném adresáři jako je html soubor který odkazuje. Pokud bude náš web komplexnější, může obsahovat klidně desítky či stovky souborů! Proto je dobré od začátku organizovat do podadresářů, jak je naznačeno v úloze vytvoř web.

V takovém případě cestu k souboru musíme zapsat včetně jmen adresářů skrze které k němu jdeme! Například design/css/barvy.css. Stejně bychom to udělali u odkazu na dokument či obrázek:

<img src="obrazky/praha.jpg">

Je potřeba si ale uvědomit, že cesta je relativní vzhledem k souboru, který odkazuje. Pokud mám tedy všechny html soubory v podadresáři, jak odkážu cestu, která musí jít přes nadřazený adresář? Existuje speciální označení adresáře dvě tečky (..), který znamená „o adresář výš“, který lze s lomítky kombinovat. Odkaz tedy může vypadat: ../obrazky/praha.jpg. Cesty obsahující dvě tečky uvnitř cesty jsou také povoleny, byť je většinou lze zapsat jednodušeji. /neco/../../obrazky/praha.jpg

  • html/externi_soubor_css_js.txt
  • Poslední úprava: 2021/10/13 09:56
  • autor: admin