Netiketa - jak se chovat na internetu

O tomto textu

Tento text vychází z překladu Netikety na http://www.ftvs.cuni.cz/vyuka/netiketa/indexni.htm - který je překladem původního textu Netikety.

Dosti jsem používal Wikipedii, hesla 'Etiquette', 'Netiquette' a další.

Do textu jsem trochu zapracoval i text 'Jak se správně ptát' (originál na How To Ask Questions The Smart Way)

Verze

Co je 'netiketa'

Slovo netiketa vzniklo spojením slov net (síť, zkráceně internet) a etiketa, což je nepsaný souhrn normy lidského chování.

Původní text Netiquette vznikl někdy v osmdesátých letech v prostředí univerzity v Berkeley.

Netiketa shrnuje zásady slušného chování v prostředí internetu a přidává zásady pro toto prostředí specifické.

Pojmy

Akronymy - zkratky při komunikaci

Při internetové komunikaci se často (záleží na tom, v jaké komunitě se vyskytujete) používají následující akronymy:

Pravidla

Psaná komunikace

Jak správně psát? Na vašem písemném projevu strašně závisí hodnocení ostatních o vás!

Mail a přílohy

Soukromí