Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vyuka:zakladni_prikazy [2016/10/19 16:10] (aktuální)
admin vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Základní příkazy ======
 +
 +  * ''​echo [text]''​ - vypisuje text (typicky jednořádkový) ​
 +  * ''​man [prikaz]''​ - zobrazí manuálovou stránku k příkazu/​programu/​funkci ​  
 +  * ''​clear''​ - vymaže obrazovku ​     ​
 +
 +===== Systém souborů =====
 +  * ''​ls [-l] [-a]''​ - vypíše obsah aktuálního adresáře
 +  * ''​cd [adresar]''​ - změní akutální adresář
 +  * ''​pwd''​ - vypíše adresu aktuálního adresáře (''​pwd''​ = //print working directory//​) ​
 +  * ''​mkdir [adresar]''​ - vytvoří nový adresář
 +  * ''​touch [soubor]''​ - vytvoří nový (prázdný) soubor
 +  * ''​cp [-r] [zdrojovýSoubor] [cílový soubor]''​ - zkopíruje soubor
 +  * ''​mv [-r] [zdrojovýSoubor] [cílový soubor]''​ - přesune soubor ​       ​
 +  * ''​rm [-r] [soubor]''​ - smaže soubor
 +
 +==== Souborová cesta ====
 +Příkazům které operují se soubory (zde ''​cp'',​ ''​mv''​ - ale i spousty dalších, například používající soubor jako vstup nebo konfiguraci) se zadává //adresa// souboru, a to buď:
 +=== Absolutní ===
 +Začíná-li cesta znakem lomítka (/), postupuje se vždy od kořenového adresáře ''/''​ a je třeba vypsat celou cestu po stromě souborového systému až k souboru. Například:​
 +  * /​home/​uzivatel/​Destkop/​text.txt
 +  * /etc/passwd
 +Výhodou je, že pak vůbec nezáleží na pracovním adresáři (''​pwd''​),​ ze kterého soubor odkazujeme.
 +//(pozor na velká/​malá písmenka, Linux je na rozdíl od Windows rozlišuje)//​
 +=== Relativní ===
 +Začíná-li cesta jiným znakem než je lomítko, bere se jako absolutní = tedy vychází z pracovního adresáře (''​pwd''​) kde se při spuštění příkazu nacházíme.
 +Velkou výhodou je, že je takové odkazování nezávislé na změnách //někde po cestě// - například,​ pracuji-li ve svém pracovním adresáři /​home/​uzivatel/​ a používám ve scriptech relativní cestu, mohu klidně zkopírovat script kamarádovi do /​home/​kamarad/​ a jemu budou běhat stejně.
 +Příklady:
 +  * ''​soubor.txt''​ (//​nachází se v pracovním adresáři)//​
 +  * ''​../​grafika/​obrazek.jpg''​ (//o adresář výše se nachází adresář grafika ve kterém je obrázek)
 +  * ''​./​script.sh''​ (//při spouštění scriptů je potřeba explicitně uvést že hledáme v tomto adresáři (znak tečky)
 +  * ''​zvirata/​psi/​../​kocky/​./​micka.txt''​ (pokud existuje adresář ''​zvirata/​psi'',​ je adresa totožná s ''​zvirata/​kocky/​micka.txt''​)
 +
 +===== Zobrazení souborů ===== 
 +  * ''​cat''​ - zobrazí celý soubor
 +  * ''​head [-n#​]''​ - zobrazí začátek souboru
 +  * ''​tail [-n#​]''​ - zobrazí konec souboru ​    
 +  *  ''​more''​ a ''​less''​ - interaktivně zobrazují obsah souboru
 +
 +===== Poznámky =====
 +  * V UNIXu je všechno soubor. Složky jsou soubory typu složka, zařízení jsou soubory (většinou někde v ''/​dev/''​),​ atd.
 +  * Každá složka kromě kořene obsahuje minimálně dva soubory - ''​..''​ reprezentuje složku o patro výš, ''​.''​ reprezentuje tuto složku.
 +  * Domovský adresář (absolutně) může být napsán jako ''​~'' ​  
 +  * Příkazy které spouštíme jsou většinou binárky; dají se dohledat pomocí příkazu ''​whereis''​
 +
 +===== Úkoly =====  ​
 +  * Přesuňte se pomocí ''​cd''​ ze svého domovského adresáře do /usr/bin a cestou kontrolujte pomocí ''​ls'',​ co tam je. Poté se přesuňte zpět.
 +  * Vytvořte složku "​test"​ a v ní soubory "​1",​ "​2"​ a "​3"​.
 +  * Vytvořte skript, který bude dělat podobnou věc jako v předcházejícím případě (test2). Skript můžete vytvořit třeba pomocí editoru ''​nano''​ (pozor, to není všude) a měl by začínat řádkou "#​!/​bin/​sh"​
 +  * Předchozí skript spusťte ve svém domovském adresáři (ještě je nutné udělat ''​chmod +x skript'',​ spouštíte pomocí ''​./​skript''​) [proč?]
 +  * Předchozí skript spusťte v nějakém jiném adresáři.
 +  * Ukliďte po sobě - pomocí příkazu ''​rm''​
  
Nahoru