Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vyuka:konfiguracni_soubory [2016/10/19 16:11] (aktuální)
admin vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Konfigurační soubory ======
  
 +V Linuxu se valná většina nastavení systému a programů nachází někde ve složce ''/​etc''​. Schválně si několik souborů odtamtud zobrazte pomocí ''​cat'',​ nebo otevřete v textovém editoru ''​nano''​.
 +Zjistíte, že ač mají tyto soubory zpravidla rozmanitou syntaxi, po pár chvílích se v nich začnete orientovat - používaná jsou slova běžné angličtiny,​ většina souborů je též //bohatě komentovaná//​ - obyčejně se používá řádek začínajícími znakem ''#''​ (tak se komentuje i v Shellu/​BASHi).
 +Pokud to ale nestačí, většina souborů má i vlastní manuálovou stránku: Například k nápovědě k souboru ''​resolv.conf''​ (tam se nastavuje adresa DNS serveru) se dostanete příkazem ''​man 5 resolv.conf''​.
 +
 +
 +My se teď podíváme na tři důležité soubory, jež by neměly chybět v žádném linuxovém systému:
 +----
 +===== /etc/fstab =====            ​
 +Fstab nastavuje diskové oddíly, použitý systém souborů(//​filesystem type//) a  místo připojení (//mount point//). K oddělení jednotlivých zařízení se používá odřádkování,​ k oddělení jednotlivých položek v řádku je použit prázdný znak tabelátor (''​\t''​). Vzniká tak vlastně tabulka:
 +
 +^ <file system> ​     ^ <mount point> ​      ^ <​type> ​         ^ <​options> ​ ^ <​dump> ​ ^ <​pass>​ ^
 +| proc | /proc | proc | nodev,​noexec,​nosuid | 0 | 0 |
 +| /dev/sda1 | / | ext4 | defaults,​noatime | 0 | 1 |
 +| /dev/sda2 | /mnt/data | ext2 | defaults | 0 | 2 |
 +| /dev/sda3 | none | swap | sw | 0 | 0 |
 +
 +Položky jsou následující:​
 +  - **Device** - Zařízení nebo jiný speciální zdroj dat
 +  - **Mount point** - místo, kam ve filesystému připojit tento oddíl.
 +  - **Filesystem type** - typ souborového systému. Dnešní běžné filesystémy jsou://​win://​ vfat(označení FAT32) a ntfs; //linux:// ext2, ext3, ext4, btrfs, xfs, zfs; //​speciální//:​ swap, tmpfs
 +  - **Options** - volby nastavení při připojení. Jejich seznam se dozvíte skrze ''​man mount''​
 +  - **Dump frequency** - nastavuje utilitu ''​dump'',​ která slouží k zálohování. Typicky nezajímavé (nastavte s klidem na 0)
 +  - **Pass number** - určuje pořadí, ve kterém se při bootování kontrolují systémy. Root filesystém (zařízení,​ které se připojuje na kořen /) by mělo mít nastavenu 1, ostatní filesystémy buď 2, mají-li být kontrolovány,​ nebo 0 pokud ne.
 +----     
 +===== /etc/passwd =====
 +Seznam uživatelů. Jsou tam i uživatelé,​ které jste nikdy nezakládali - některé programy si totiž tvoří svoje vlastní uživatelské účty, pod kterými pracují. Je dobrým zvykem, že tito uživatelé mají nastavený shell na /bin/false - tedy se na ně nedá přihlásit.
 +
 +Jako oddělovač tady slouží dvojtečka (:). Jednotlivé položky v řádcích jsou:
 +  - **Login name** - Přihlašovací jméno
 +  - **Password** - dříve tady bývalo nějakým způsobem jednosměrně zašifrované heslo. Nyní se tato věc přesunula do ''/​etc/​shadow''​ (jenž nemohou číst všichni)
 +  - **User ID** - Číselné uživatelské ID. Mělo by být unikátní. Právě tohle je zapsáno v souborech v položce vlastníka.
 +  - **Group ID** - každému uživateli je automaticky přiřazená i skupina jeho jména. ​
 +  - **Jméno**
 +  - **Domovský adresář** (například /​home/​uzivatel
 +  - **Program, který je spuštěn po úspěšném přihlášení** (typicky /bin/bash, nebo /bin/sh)
 +
 +Poznámka: Příkaz '''​man passwd'''​ vás dostane na manuál //​příkazu//​ ''​passwd''​. Proto se musí ručně určit kapitola manuálu pro konfigurační soubory, chcete-li se dostat k nápovědě souboru: ''​man 5 passwd''​.
 +----
 +===== /etc/group ===== 
 +Seznam uživatelských skupin. Odděleno dvojtečkou (:). Položky jsou:
 +  - **Group name** - jméno skupiny
 +  - **Password** - zašifrované heslo skupiny. Pokud je prázdné, není potřeba. Většinou se nepoužívá.
 +  - **Group ID** - číselné unikátní ID skupiny
 +  - **User list** - seznam uživatelských jmen uživatelů,​ kteří jsou členy této skupiny
Nahoru