Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

server [2016/10/12 11:47] (aktuální)
admin vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Server ======
 +Na serveru adasek.cz běží v současnosti distribuce **Ubuntu 16.04**.
 +Server by měl být dostupný víceméně stále, na lince se zhruba 5Mbit obousměrnou kapacitou.
 +
 +===== Služby =====
 +  * HTTP/Web server Apache (port 80)
 +  * SSH (na standardním portu 22)
 +  * <​del>​SMTP server pro odesílání pošty (přijímání mailů pro moje domény je někde jinde).</​del>​
 +  * ...
 +
 +===== Uživatelské účty =====
 +Každému účastníkovi kroužku je vytvořen uživatelský účet na serveru. Lze jej využít následujícími způsoby:
 +  * z Linuxu: připojení k shellu příkazem //ssh uzivatel@adasek.cz//​
 +  * z Linuxu: kopírování souborů pomocí //scp// (příklad: //scp uzivatel@adasek.cz:​nejaky_soubor lokalni_soubor//​)
 +  * z Windows: shell přes [[http://​www.chiark.greenend.org.uk/​~sgtatham/​putty/​download.html|Putty]]
 +  * z Windows: kopírování souborů pomocí [[https://​winscp.net/​|WinSCP]] ​
 +
 +==== Pravidla ====
 +Svému účtu zvol **silné heslo**. Takové heslo by mělo splňovat:
 +  * dostatečný počet znaků (alespoň 8)
 +  * nezaložené na nějakém existujícím slovu (proti //​[[https://​security.ics.muni.cz/​18-Jak-je-na-tom-vase-heslo|slovníkovému útoku]]//)
 +  * obsahující ideálně malá i velká písmena, číslice, speciální znaky - vše najednou.
 +  * že si ho dokážeš zapamatovat :-)
 +
 +Najdeš-li nějakou slabinu zabezpečení,​ informuj mě o ní. Jakékoliv pokusy o zneužití pečlivě promysli - nehrozí-li následkem jich například ztráta dat. To je to, čím se lišili v pravém slova smyslu hackeři od crackerů.
 +
 +  * **Hacker** je vysoce inteligentní člověk, jehož zajímá, jak technika pracuje, jak je možné zlepšovat, (a ve výsledku občas i překonávat omezující opatření). Důležité je, že si **uvědomuje důsledky svých činů** a chová se //​odpovědně//​ - neubližuje systémům, ani administrátorům,​ nesnaží se získat nekalou činností zisk.
 +  * **Cracker** je na druhou stranu označení pro většinu nekalých živlů, se kterými se přímo pojí pojem **počítačová kriminalita**. Snaží se o vlastní obohacení na úkor druhých, působí starosti administrátorům - a může zničit nejednu krásnou myšlenku. Jak se internet propojuje s realitou, nebezpečí se stále zhoršuje - krádeže identit, kreditních karet - popřípadě přímo //​kyberteroristické útoky//, přímo ohrožující bezpečí a životy lidí.  ​
 +
  
Nahoru