Základní příkazy

 • echo [text] - vypisuje text (typicky jednořádkový)
 • man [prikaz] - zobrazí manuálovou stránku k příkazu/programu/funkci
 • clear - vymaže obrazovku

Systém souborů

 • ls [-l] [-a] - vypíše obsah aktuálního adresáře
 • cd [adresar] - změní akutální adresář
 • pwd - vypíše adresu aktuálního adresáře (pwd = print working directory)
 • mkdir [adresar] - vytvoří nový adresář
 • touch [soubor] - vytvoří nový (prázdný) soubor
 • cp [-r] [zdrojovýSoubor] [cílový soubor] - zkopíruje soubor
 • mv [-r] [zdrojovýSoubor] [cílový soubor] - přesune soubor
 • rm [-r] [soubor] - smaže soubor

Souborová cesta

Příkazům které operují se soubory (zde cp, mv - ale i spousty dalších, například používající soubor jako vstup nebo konfiguraci) se zadává adresa souboru, a to buď:

Absolutní

Začíná-li cesta znakem lomítka (/), postupuje se vždy od kořenového adresáře / a je třeba vypsat celou cestu po stromě souborového systému až k souboru. Například:

 • /home/uzivatel/Destkop/text.txt
 • /etc/passwd

Výhodou je, že pak vůbec nezáleží na pracovním adresáři (pwd), ze kterého soubor odkazujeme. (pozor na velká/malá písmenka, Linux je na rozdíl od Windows rozlišuje)

Relativní

Začíná-li cesta jiným znakem než je lomítko, bere se jako absolutní = tedy vychází z pracovního adresáře (pwd) kde se při spuštění příkazu nacházíme. Velkou výhodou je, že je takové odkazování nezávislé na změnách někde po cestě - například, pracuji-li ve svém pracovním adresáři /home/uzivatel/ a používám ve scriptech relativní cestu, mohu klidně zkopírovat script kamarádovi do /home/kamarad/ a jemu budou běhat stejně. Příklady:

 • soubor.txt (nachází se v pracovním adresáři)
 • ../grafika/obrazek.jpg (o adresář výše se nachází adresář grafika ve kterém je obrázek) * ./script.sh (při spouštění scriptů je potřeba explicitně uvést že hledáme v tomto adresáři (znak tečky)
 • zvirata/psi/../kocky/./micka.txt (pokud existuje adresář zvirata/psi, je adresa totožná s zvirata/kocky/micka.txt)

Zobrazení souborů

 • cat - zobrazí celý soubor
 • head [-n#] - zobrazí začátek souboru
 • tail [-n#] - zobrazí konec souboru
 • more a less - interaktivně zobrazují obsah souboru

Poznámky

 • V UNIXu je všechno soubor. Složky jsou soubory typu složka, zařízení jsou soubory (většinou někde v /dev/), atd.
 • Každá složka kromě kořene obsahuje minimálně dva soubory - .. reprezentuje složku o patro výš, . reprezentuje tuto složku.
 • Domovský adresář (absolutně) může být napsán jako ~
 • Příkazy které spouštíme jsou většinou binárky; dají se dohledat pomocí příkazu whereis

Úkoly

 • Přesuňte se pomocí cd ze svého domovského adresáře do /usr/bin a cestou kontrolujte pomocí ls, co tam je. Poté se přesuňte zpět.
 • Vytvořte složku „test“ a v ní soubory „1“, „2“ a „3“.
 • Vytvořte skript, který bude dělat podobnou věc jako v předcházejícím případě (test2). Skript můžete vytvořit třeba pomocí editoru nano (pozor, to není všude) a měl by začínat řádkou „#!/bin/sh“
 • Předchozí skript spusťte ve svém domovském adresáři (ještě je nutné udělat chmod +x skript, spouštíte pomocí ./skript) [proč?]
 • Předchozí skript spusťte v nějakém jiném adresáři.
 • Ukliďte po sobě - pomocí příkazu rm
Nahoru