Úloha: zachytávání zprávy HTTP protokolem po písmenkách

Na místní síti je počítač, který obsahuje tajnou zprávu. Každých 30 sekund pošle každému v síti, kdo poslouchá na portu 999 na tomto portu zprávu protokolem HTTP - metodou GET s adresou /?m=[cislo]:[pismenko]

  • [cislo] je pořadové číslo písmenka ve zprávě (počítáno od 1)
  • [pismenko] je písmenko a-z bez háčků a čárek, nebo podtržítko

Úkol 1:

Libovolně vytvořte/nakonfigurujte službu, která bude na vašem portu 999 běžet a bude zachytávat písmenka do souboru, společně se zdrojovou ip adresou.

Úkol 2:

Ze zachycených písmenek v souboru, příklad:

192.168.1.150:1:a
192.168.1.150:3:o
192.168.1.150:1:a
192.168.1.150:2:h
192.168.1.150:4:j

zobrazte zprávu. Myslete na odstranění duplicit (příkaz uniq) a na nahrazení ještě nezachycených písmenek nějakým znakem (nezobrazte AHJ_SVEE ale AH.J_SVE.E)

Úkol 3:

Napište sami vlastní rozesílací script a obdobným způsobem posílejte svoji tajnou zprávu kamarádům.

Spoiler úkolu 3: zdrojový kód rozesílacího scriptu: run.sh a run1.sh

Nahoru