Uživatelské nástroje


Obsah na stránce

Máme HTML prvky ve statickém dokumentu, které mají vzhled nastaven pomocí CSS. Jak tyto prvky ovlivnit, vytvořit či smazat v závislosti na akcích uživatele - z prostředí javascriptu?

<div id="testovaci_prvek">Lorem ipsum</div>

Změna stylu

document.getElementById('testovaci_prvek').style.backgroundColor='red';
document.body.style.textAlign='center';

U prvku (například vybraného funkcí document.getElementById()) vlastnost .style obsahuje vlastnosti CSS, ale POZOR: víceslovné atributy v css jsou s pomlčkou, která v JS nejde použít - proto se použije camelCase.

Vnucení vlastního obsahu

document.getElementById('testovaci_prvek').innerHTML='Ahoj';
document.body.innerHTML='<h1>Nadpis</h1>';

Poskytnutý řetězec se vezme jako HTML a vloží přímo do obsahu příslušného tagu (elementu) ve stránce. Tuto vlastnost lze samozřejmě i číst.

Tvorba prvků přes DOM

Čistější varianta než .innerHTML

var novyPrvek = document.createElement('p');
novyPrvek.setAttribute('class','vytvoreny_odstavec')
document.getElementById('testovaci_prvek').appendChild(novyPrvek);