Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
krouzek:uloha:vokativ [2018/11/14 18:11]
admin
krouzek:uloha:vokativ [2018/11/14 18:11] (aktuální)
admin
Řádek 1: Řádek 1:
 Uživatel do [[..html_sablona2|textového políčka]] zadá svoje jméno (např. Honza), my chceme vypsat "Ahoj Honzo" Uživatel do [[..html_sablona2|textového políčka]] zadá svoje jméno (např. Honza), my chceme vypsat "Ahoj Honzo"
  
-Čeština je krásný jazyk, a tak naše řešení nebude pokrývat všechna jména, zkusíme ​ale zahrnout ty nejpoužívanější vzory.+Čeština je krásný jazyk, a tak naše řešení nebude pokrývat všechna ​křestní ​jména
 + 
 +Zkusíme ​ale zahrnout ty nejpoužívanější vzory. 
 + 
 Můžeme si všimnout, že: Můžeme si všimnout, že:
 ^ Koncovka ​     ^ ^ Nová koncovka ​       ^ Příklad ^ Výjimka ^ ^ Koncovka ​     ^ ^ Nová koncovka ​       ^ Příklad ^ Výjimka ^
Řádek 7: Řádek 11:
 | r | => | re | Viktor, Jaromír | Petr | | r | => | re | Viktor, Jaromír | Petr |
 | m | => | me | Adam | | | m | => | me | Adam | |
 +... a spousta dalších pravidel
  
   * Jména která nám nepokyje nějaké pravidlo necháme v původním tvaru (Ahoj Bořivoj)   * Jména která nám nepokyje nějaké pravidlo necháme v původním tvaru (Ahoj Bořivoj)
   * Specifické výjimky (Petr) je třeba v rozvětvení [[https://​www.w3schools.com/​js/​js_if_else.asp|if-else if-else]] psát dříve než obecnější pravidla.   * Specifické výjimky (Petr) je třeba v rozvětvení [[https://​www.w3schools.com/​js/​js_if_else.asp|if-else if-else]] psát dříve než obecnější pravidla.