Uživatelské nástroje


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

krouzek:sablona:vypocet2tlacitka [2018/11/28 18:34] (aktuální)
admin vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<code html>
 +<​!DOCTYPE html>
 +<html lang="​cs">​
 +<​head>​
 +<meta http-equiv="​Content-Type"​ content="​text/​html;​ charset=UTF-8">​
 + 
 +<​title>​Výpočet</​title>​
 + 
 +<style type="​text/​css">​
 +#output {
 +border:2px solid black;
 +padding:​5px;​
 +}
 +</​style>​
 +</​head>​
 +<​body>​
 +<​p>​Vstup:​ <input type="​number"​ id="​vstup"></​input>​
 +=&gt;
 +<input type="​text"​ disabled="​disabled"​ id="​outputField"></​input>​
 +</p>
 +<p>
 +<button onclick="​akceC2F()">​°C-&​gt;​°F</​button>​
 +<button onclick="​akceF2C()">​°F-&​gt;​°C</​button></​p>​
 +</​p> ​
 +
 +<​script>​
 +function akceC2F(){
 +//​parseFloat prevede cokoliv na cislo
 +var vstup = parseFloat(document.getElementById('​vstup'​).value);​
 + 
 +var vysledek = C2F(vstup);
 + 
 +//vystup
 +document.getElementById('​outputField'​).value = vysledek + '';​
 +}
 +
 +
 +function akceF2C(){
 +//​parseFloat prevede cokoliv na cislo
 +var vstup = parseFloat(document.getElementById('​vstup'​).value);​
 + 
 +var vysledek = F2C(vstup);
 + 
 +//vystup
 +document.getElementById('​outputField'​).value = vysledek + '';​
 +}
 +
 +function C2F(teplotaC){
 +var teplotaF = teplotaC * 9 / 5 + 32;
 +return teplotaF;
 +}
 +function F2C(teplotaF){
 +var teplotaC = (teplotaF - 32) * 5 / 9;
 +return teplotaC;
 +}
 + 
 +</​script>​
 +</​body>​
 +</​html>​
 +</​code>​
 +
 +----
 +Nedá se kód udělat univerzálnější?​ Dá!
 +<code html>
 +<​!DOCTYPE html>
 +<html lang="​cs">​
 +<​head>​
 +<meta http-equiv="​Content-Type"​ content="​text/​html;​ charset=UTF-8">​
 + 
 +<​title>​Výpočet</​title>​
 + 
 +<style type="​text/​css">​
 +#output {
 +border:2px solid black;
 +padding:​5px;​
 +}
 +</​style>​
 +</​head>​
 +<​body>​
 +<​p>​Vstup:​ <input type="​number"​ id="​vstup"></​input>​
 +=&gt;
 +<input type="​text"​ disabled="​disabled"​ id="​outputField"></​input>​
 +</p>
 +<p>
 +<button onclick="​akce('​C2F'​)">​°C-&​gt;​°F</​button>​
 +<button onclick="​akce('​F2C'​)">​°F-&​gt;​°C</​button></​p>​
 +</​p> ​
 +
 +<​script>​
 +function akce(jmenoAkce){
 +//​parseFloat prevede cokoliv na cislo
 +var vstup = parseFloat(document.getElementById('​vstup'​).value);​
 +var vysledek;
 + 
 + ​if(typeof window[jmenoAkce] === "​function"​){
 + ​vysledek = window[jmenoAkce](vstup);​
 + ​}else{
 + throw "​Pozadovana akce "​+jmenoAkce+"​ neexistuje"​
 + }
 + 
 +//vystup
 +document.getElementById('​outputField'​).value = vysledek;
 +}
 +
 +
 +function C2F(teplotaC){
 +var teplotaF = teplotaC * 9 / 5 + 32;
 +return teplotaF;
 +}
 +function F2C(teplotaF){
 +var teplotaC = (teplotaF - 32) * 5 / 9;
 +return teplotaC;
 +}
 + 
 +</​script>​
 +</​body>​
 +</​html>​
 +</​code>​