Uživatelské nástroje


<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
<title>Výpočet</title>
 
<style type="text/css">
#output {
border:2px solid black;
padding:5px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>Vstup: <input type="number" id="vstup"></input>
=&gt;
<input type="text" disabled="disabled" id="outputField"></input>
</p>
<p>
<button onclick="akceC2F()">°C-&gt;°F</button>
<button onclick="akceF2C()">°F-&gt;°C</button></p>
</p> 
 
<script>
function akceC2F(){
//parseFloat prevede cokoliv na cislo
var vstup = parseFloat(document.getElementById('vstup').value);
 
var vysledek = C2F(vstup);
 
//vystup
document.getElementById('outputField').value = vysledek + '';
}
 
 
function akceF2C(){
//parseFloat prevede cokoliv na cislo
var vstup = parseFloat(document.getElementById('vstup').value);
 
var vysledek = F2C(vstup);
 
//vystup
document.getElementById('outputField').value = vysledek + '';
}
 
function C2F(teplotaC){
var teplotaF = teplotaC * 9 / 5 + 32;
return teplotaF;
}
function F2C(teplotaF){
var teplotaC = (teplotaF - 32) * 5 / 9;
return teplotaC;
}
 
</script>
</body>
</html>

Nedá se kód udělat univerzálnější? Dá!

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
<title>Výpočet</title>
 
<style type="text/css">
#output {
border:2px solid black;
padding:5px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>Vstup: <input type="number" id="vstup"></input>
=&gt;
<input type="text" disabled="disabled" id="outputField"></input>
</p>
<p>
<button onclick="akce('C2F')">°C-&gt;°F</button>
<button onclick="akce('F2C')">°F-&gt;°C</button></p>
</p> 
 
<script>
function akce(jmenoAkce){
//parseFloat prevede cokoliv na cislo
var vstup = parseFloat(document.getElementById('vstup').value);
var vysledek;
 
 if(typeof window[jmenoAkce] === "function"){
 vysledek = window[jmenoAkce](vstup);
 }else{
 throw "Pozadovana akce "+jmenoAkce+" neexistuje"
 }
 
//vystup
document.getElementById('outputField').value = vysledek;
}
 
 
function C2F(teplotaC){
var teplotaF = teplotaC * 9 / 5 + 32;
return teplotaF;
}
function F2C(teplotaF){
var teplotaC = (teplotaF - 32) * 5 / 9;
return teplotaC;
}
 
</script>
</body>
</html>