Uživatelské nástroje


Výpočetní funkce

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
<title>Výpočet</title>
 
<style type="text/css">
#output {
border:2px solid black;
padding:5px;
}
</style>
</head>
<body>
<p>Vstup - teplota: <input type="number" id="vstup"></input>°C</p>
<p><button onclick="akceVstupVystup()">Akce</button></p>
 
<div id="output">
 <input type="text" disabled="disabled" id="outputField"></input>
</div> 
 
<script>
function akceVstupVystup(){
//parseFloat prevede cokoliv na cislo
var vstup = parseFloat(document.getElementById('vstup').value);
 
var vysledek = vypocet(vstup);
 
//vystup
document.getElementById('outputField').value = vysledek + '°F';
}
 
function vypocet(teplotaC){
var teplotaF = teplotaC * 9 / 5 + 32;
return teplotaF;
}
 
</script>
</body>
</html>