Uživatelské nástroje


19.září 2018

 • Poučení o bezpečnosti
 • Plán kroužku, očekávání
 • Co je programování, co je Javascript? Proč programovat, proč zrovna v javascriptu?
 • Programování = rozdělení problému na menší části; sdílení kódu, cizí moduly/knihovny

26.září

 • Počítačové programy a informační systémy kolem nás
 • Automatizace jako superschopnost programátora
 • vstup → černá krabička → výstup

3.října

a=1
for(i=0;i<=20;i++){
 console.log(i+" ... "+a);
 a=a*2; 
}

10.října

17.října

 • Javascript: základ syntaxe (trocha formalismu), výrazy, operátory, logika, typy, podmínky

24.října

 • Javascript: kam psát?
  • html stránka (prohlížeč)
  • script pro node.js
  • developerská konzole, online snippety

31.října

7.listopadu

14.listopadu

 • Další funkce s řetězci: replace
 • Rozdělení programu - funkce

21.listopadu

28.listopadu

23.ledna

30.ledna

6.února

27.února

bude doplněno

bude doplněno

20.března, 27.března

3.dubna

10.dubna

17.dubna

 • Pole: fronta a zásobník

24.dubna

15.května