Uživatelské nástroje


Deník kroužku 2017/2018

19.září 2017

 • Poučení o bezpečnosti,
 • Rébus: Jak rozdělit ciferník hodin dvěma přímkami na tři části tak, aby součet čísel ve všech částech byl stejný ?
 • Plán kroužku, očekávání
 • HTML: o co jde? Značkování textu - význam

26.září 2017

 • HTML: základní elementy, obrázky - absolutní versus relativní cesta

4.října 2017

 • Rébus: Thinking out of the box: spoj všechny tečky nepřerušovaným tahem s maximálně třema zalomeními (tj. čtyřmi navazujícími úsečkami)
 • CSS: základ syntaxe, barvy, styl písma

11.října

18.října

Vlk, koza a zelí

 • Rébus: Vlk, koza a zelí
 • Javascript: hello world ve stránce
 • Javascript: Základy syntaxe: proměnné, aritmetika, pořadí operací
 • Datové typy, funkce pro práci s čísly, řetězci

25. října

 • Funkce - knihovní Math.random(), Math.round(0.3), Math.floor(1.7)
 • Funkce - deklarace vlastní:
 function kostka6(){
 return Math.floor(Math.random()*6)+1;
}

1. listopadu

var delkaCesty=8;
var rychlostMyslivce=4;
var rychlostZeny=4;
var rychlostPsa=10;
 
//vypocteni casu za ktery se setkaji myslivec a zena
var cas= delkaCesty  / (rychlostMyslivce+rychlostZeny);
 
var drahaPsa = cas * rychlostPsa;
 
/*
 Vypsani odpovedi slovni ulohy
*/
console.log("Pes ubehl "+drahaPsa+"km");

8.listopadu

 • vztah js kódu a obsahu stránky - DOM
var delkaCesty=document.getElementById('delkaCesty');
<input type="number" id="delkaCesty">

15.listopadu

22.listopadu

 • Proměnné, aritmetika

29.listopadu

 • Ovlivňování HTML stránky: načtení proměnné z .value, vypsání odpovědi do .innerHTML

6.prosince

13.prosince

 • HTML tabulka, navázání click event jednotlivých buněk

20.prosince

3.ledna

10.ledna

 • webové stránky, http protokol

17.ledna

 • publikace vlastní html stránky (na webzdarma)

24.ledna

31.ledna

7.února

(prázdniny)

14.února

24.února

28.února

7.března

14.března

21.března

11. dubna

23. května

var vzdalenost=Math.sqrt( (x1-x2) * (x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2) )

6. června

 • Opakování:
 • Úloha: průchod adresářem (v javascriptu v node js) :

zdroj

const testFolder = './tests/';
const fs = require('fs');
 
fs.readdirSync(testFolder).forEach(file => {
 console.log(file);
})
if (/\.jpg$/.test(file)){
 console.log("Nalezen obrazek "+file)
}

todo